De Jacob Obrecht Kerk - Amsterdam

De Jacob Obrechtkerk

Project: De Jacob Obrechtkerk - Amsterdam
Opdrachtgever: De Jacob Obrechtkerk - Amsterdam 
Materiaal: Brauvilliers
Architect: Braaksma - Roos Project Architect

Ingrijpende restauratie van het gehele kerkgebouw door Aannemer Kneppers. Kapitelen op de kolommen in de beide kerktorens zijn veelal vervangen omdat deze te ernstig verweerd waren. Nieuw maken van rijk gebeeldhouwde ornamenten van gevelbanden in het metselwerk van de torens opgenomen.

Als materiaal voor de restauratiewerken is gekozen voor de Franse kalksteen Brauvilliers, een duurzame weersbestendige en harde kalksteensoort. In het verleden was veel gewerkt met Ettringer tuff steen echter gezonde blokken kernsteen waren op dat moment niet voorradig. Afdekbanden op topgevels maar ook tal van handlijsten in de omgangen van de torens zijn gedemonteerd en na herstel-werkzaamheden van het metselwerk eronder opnieuw geplaatst. Granieten stoeppartij voor de entree van de kerk was deels verzakt, is geheel gedemonteerd en opnieuw geplaatst inclusief tal van reparatiewerk aan treden en bordesplaten.

Aan het interieur van de kerk is veel restauratiewerk verricht. Naast schilderwerk zijn alle marmeren bekledingsplaten van de kolommen in de kerk opnieuw vast gezet. Deze waren los-gekomen van de ondergrond en zouden aanvankelijk gedemonteerd moeten worden om ze daarna opnieuw te verlijmen op de kolommen. Ondanks de los-klinkende beplating was het niet haalbaar deze ongeschonden te demonteren. Besloten is toen de beplating met chemische ankers vast te zetten en de tussenruimte erachter zoveel mogelijk te injecteren met een lijmmortel. Boorgaten van de chemische ankers aan de oppervlakte van de marmeren beplating zijn afgestopt met een gevarieerde op kleur gemaakte en epoxylijm.